Cibule

Pěstuje na výměře okolo 3 ha

Několik odrůd, největší zastoupení odrůda Alice

Prodej se uskutečňuje formou samosběru začátkem září