Pěstitelská pálenice

Nabízí jak zpracování dovezeného kvasu, tak přijímáme ovoce na zpracování ve sdružených kvasech.

Otevírací doba pálenice není stálá a závisí na aktuálních požadavcích zákazníků

P8260051 P8260039 P8260038

CENÍK PĚSŤ.PÁLENÍ od 1. 10. 2012
4,5 laa a více z jednoho pálení                                                        
Daň                                       143,-Kč
Pálení                                   100,-Kč 
20% DPH                                 20,-Kč
Celkem                          263,-Kč 1 laa
                                                                    tj. 131,50 Kč 1 litr 50%
3,5 laa z jednoho pálení                                                                  
Daň                                         143,-Kč
Pálení                                      139,-Kč 
20% DPH                                 27,80 Kč
Celkem                          309,80 Kč 1 laa
                                                                                               tj. 155 Kč 1 litr 50%                                                                   
Méně než 3,5 laa z jednoho pálení                                                     
Daň                                       143,-Kč
Pálení                                   160,-Kč 
20% DPH                                 32,-Kč
Celkem                          311,-Kč 1 laa
                                                                     tj. 167,50 Kč 1 litr 50% 
V Osíku 17. 9. 2012 

CENÍK PÁLENÍ sezóna 2012-2013
z dodaného ovoce                                                         
Spotřební daň z lihu 1 laa         143,- Kč
Pálení                                    139,- Kč
DPH 20% z pálení                     27,8 Kč
 Celkem           309,8 Kč
                                                        Tj. 155,- Kč 1 litr 50% destilátu

Na 1 litr 50% destilátu - toto množství ovoce: 11kg švestek
                                                               12kg jablek

V Osíku 17. 9. 2012
Platnost ceníku do odvolání (ceny plynu a el. energie, spotřbní daně)